داشتن – خوردن فروشگاه اندروید اپلیکیشن

داشتن – خوردن: فروشگاه اندروید اپلیکیشن شناسایی همراه محققان اندروید دکمه خطر

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هشدار آژانس بین‌المللی انرژی نسبت به تبعات تحریم‌های نفتی آمریکا

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش بازار نفت خود اعلام کرد تسهیل نگرانی‌های اخیر نسبت به تامین نفت ممکن است موقتی باشد، لیکن بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه کشور عزیز

هشدار آژانس بین‌المللی انرژی نسبت به تبعات تحریم‌های نفتی آمریکا

هشدار آژانس بین المللی انرژی نسبت به تبعات تحریم های نفتی آمریکا

عبارات مهم : آژانس

آژانس بین المللی انرژی در گزارش بازار نفت خود اعلام کرد تسهیل نگرانی های اخیر نسبت به تامین نفت ممکن است موقتی باشد، لیکن بازگشت تحریم های آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران به همراه پرسشها تولید در سایر کشورهای تولیدکننده، ممکن است حفظ تامین جهانی را بسیار چالش برانگیز کند.

به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی با بیان این که آرام شدن اخیر بازارهای نفت، تسهیل تنش های مربوط به تامین نفت در کوتاه مدت، قیمت های پایین و همچنین رشد کمتر تقاضا ممکن است استمرار نداشته باشد، خاطرنشان کرد: تا وقت انتشار “گزارش بازار نفت” بعدی این آژانس در اواسط سپتامبر، تنها شش هفته با بازگشت تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت کشور عزیزمان ایران فاصله وجود دارد.

دولت آمریکا در تلاش جهت به صفر رساندن صادرات نفت کشور عزیزمان ایران بوده و بسیاری از مشتریان نفتی پایتخت کشور عزیزمان ایران را جهت قطع خرید از کشور عزیزمان ایران تحت فشار قرار داده هست، در حالی که تحلیلگران انتظار دارند اروپا احتمالا متقاعد شود، چین تاکنون از پذیرفتن تحریم های آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران امتناع و اعلام کرده است خرید نفت کشور عزیزمان ایران را متوقف نخواهد کرد.

هشدار آژانس بین‌المللی انرژی نسبت به تبعات تحریم‌های نفتی آمریکا

آژانس بین المللی انرژی در این گزارش اعلام کرد: با اجرا شدن تحریم های نفتی علیه کشور عزیزمان ایران و احتمال استمرار پرسشها تولید در سایر نقاط، حفظ تامین جهانی ممکن است بسیار چالش برانگیز باشد و به بهای کم کردن ظرفیت تولید شناور صورت می گیرد. بدهید ترتیب دورنمای بازار نفت ممکن است به اندازه مقطع کنونی آرام نباشد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، آژانس بین المللی انرژی دورنمای رشد تقاضا جهت نفت در سال ۲۰۱۹ را مورد بازبینی قرار داد و با ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش، ۱.۵ میلیون بشکه در روز آینده نگری کرد، ولی هشدار داد: اگر عرضه محدود بماند و تنش های تجاری شدت یافتن شده است و قیمت ها زیاد کردن پیدا کند این آینده نگری با ریسک هایی مواجه خواهد شد.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش بازار نفت خود اعلام کرد تسهیل نگرانی‌های اخیر نسبت به تامین نفت ممکن است موقتی باشد، لیکن بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه کشور عزیز

واژه های کلیدی: آژانس | انرژی | ایران | آمریکا | تحریم ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz